Skip to main content

Hoxe organizamos no Inef da Universidade da Coruña xunto co Clúster da Biomasa unha xornada sobre o uso da biomasa en instalacións deportivas.

A xornada finalizou cunha visita ao centro deportivo de Oleiros, xestionado pola empresa Aqualia e á piscina municipal de Carballo.

Esta xornada está vencellada a comisión de traballo do clúster: Transición á sostebilidade enerxética

 

Leave a Reply