Skip to main content
 

Que é o Plan 2 Millóns?

Queremos converter a Galicia nun
referente da actividade física, mellorando
a saúde, a economía e a calidade de vida
de toda a poboación. Galicia ten
potencial para ser un referente, 
tamén do benestar e saúde.

No 2030, 700.000 galegos e galegas
activos máis.

DESCARGA OS LOGOS DO #PLAN2MILLÓNSDESCARGA O MANUAL DE USO

Cales son os beneficios do Plan 2 Millóns?

SOCIEDADE SAUDABLE E AFORRO SANITARIO

O nivel de práctica deportiva
leva emparellada unha
sociedade máis sá,
repercutindo así de xeito
relevante no aforro sanitario e
na calidade de vida.
Con este plan aforraranse 700
millóns en gastos sanitar.

DEPORTE COMO MOTOR DE DESENVOLVEMENTO

O nivel de práctica deportiva é
un dos mellores indicadores
de sociedades desenvolvidas,
xa que leva implícito
melloras e investimentos en
educación, en infraestruturas,
en tecido social e asociativo e
en valores.

XERACIÓN DE RIQUEZA E POSTOS DE TRABALLO

A incorporación de 700.000
persoas á actividade ten a
capacidade de xerar un
volume de negocio de 140
millóns de euros ao ano e de crear 2.000
novos postos de traballo no
sector.

Como participar?

Activa a túa contorna

Propaga a mensaxe

Organiza eventos

Rexistro de eventos