Skip to main content
 

Qué é o movemento 2 millóns?

Queremos converter a Galicia nun
referente da actividade física, mellorando
a saúde, a economía e a calidade de vida
de todos os seus habitantes. Galicia ten
potencial para ser un referente, senón
tamén do benestar e saúde.

No 2030, 700.000 galegos e galegas
activos máis.

Cales son os beneficios do Movemento 2 Millóns?

SOCIEDADE SAUDABLE E AFORRO SANITARIO

O nivel de práctica deportiva
leva emparellado unha
sociedade máis sana,
repercutindo así de xeito
relevante no aforro sanitario e
na calidade de vida.
O proxecto aforrará 700
millóns en gastos sanitarios.

DEPORTE COMO MOTOR DE DESENVOLVEMENTO

O nivel de práctica deportiva é
un dos mellores indicadores
de sociedades desenvolvidas,
xa que leva implícito
desenvolvemento en
educación,en infraestruturas,
en tecido social e asociativo e
en valores.

XERACIÓN DE RIQUEZA E POSTOS DE TRABALLO

A incorporación de 700.000
persoas a actividade ten a
capacidade de xerar un
volume de negocio de 140
millóns ao ano e crear 2.000
novos postos de traballo no
sector.

Cómo participar?

Activa a túa contorna

Propaga a mensaxe

Traballa no movemento