Preinscrición

O CLÚSTER GALEGO DA INDUSTRIA DO DEPORTE E O BENESTAR ten actualmente dous tipos de asociados que pagarán unha cota de que corresponderá á anualidade do 2022.

  • ASOCIADO HONORARIO: 1.250 €
  • ASOCIADO: 270 €

Todos os asociados terán acceso ao asesoramento e á información xerada polo clúster, amais os honorarios se comprometerán a formar parte das comisións que se creen  para a presentación dos proxectos que optan aos fondos.