Skip to main content

Dentro das accións vencelladas ao eixo estratéxico Fomento do deporte e o benestar, venimos traballando nos últimos meses nun grupo de traballo sobre Deporte e  persoas con discapacidade coa Xunta de Galicia, a Fegamp e diferentes asociacións relacionadas co deporte e con persoas con discapacidade.

Neste tempo deseñamos dous cuestionarios para coñecer o contexto como primiero paso para poder elaborar unha guía que permita mellorar o acceso das perosas con discapacidade ao deporte.

Se xestionas un servizo deportivo, gustaríanos que cubriras o  «Cuestionario de servizos deportivos para  persoas con discapacidade»
Galego: http://enquisas.xunta.gal/index.php/415974?lang=gl
Español: http://enquisas.xunta.gal/index.php/415974?lang=es

Se eres unha persoa con discapacidade gustaríanos que cubriras a  «Enquisa sobre hábitos deportivos para persoas en situación de discapacidade»
Galego: http://enquisas.xunta.gal/index.php/455678?lang=gl
Español: http://enquisas.xunta.gal/index.php/455678?lang=es

Os enlaces estarán dispoñibles ata a 30/10/2022.

Moitas grazas pola vosa difusuión e participación

Leave a Reply