Skip to main content

O terceiro informe do Observatorio Galego do Deporte trátase dun estudo no que analízanse as práctica de exercicio físico en Galicia.

No presente informe analízanse os datos recollidos no INE (Instituto Nacional de Estadística) en consonancia coa Enquisa Europea de Saúde en España, dos anos 2020 e 2014 e da Enquisa Nacional de Saúde (ENS) dos anos 2017 e 2011-12.

DESCARGA