Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar

¿Por qué a creación dun Clúster para a industria do deporte en Galicia?

Socios Honorarios do Clúster

Motivos para participar

A COVID-19 está tendo un impacto enorme no sector do deporte. Está poñendo en risco de desaparición o tecido que forma a nosa industria. En Galicia temos un grupo de empresas que son líderes a nivel nacional que, xunto cun interesante grupo de profesionais, deciden xuntarse para apoiar ao sector. O clúster é a fórmula ideal para:

 • Creación dun informe sectorial que nos poña en valor cando se toman decisións.
 • Construir as plataformas internacionais para saír ao exterior a aprender, a ensinar e a vender…
 • Conectar a todos os proxectos deportivos innovadores do sector.
 • Axudar ás empresas asociadas a desenvolver os seus proxectos (prioritariamente o acceso aos Fondos Europeos).

2,5% do PIB galego

+12.000 postos de traballo

+2.000 empresas no sector

Principais sectores da industria do deporte

Naútica e deportes acuáticos

Construcción de

instalacións

deportivas

Produtos

Deportivos

Equipamento

deportivo

Xestión de

instalacións

Mantenemento e

aforro enerxético

Organización de

eventos

Innovación e

tecnoloxía

deportiva

Arqitectura e

enxeñaría

Textil deportivo

Turismo deportivo

Formación e

prestación de

servizos

A nosa misión

Situar ao sector do deporte galego nunha posición de liderado competitivo a nivel global, contribuíndo ao progreso e á calidade de vida da nosa contorna coa sotibilidade como referente.

O noso obxectivo

Propoñer plans conxuntos que beneficien ao sector e ás empresas integrantes do clúster, incentivando a activación e o desenvolvemento to tecido industrial deportivo galego.

Quen pode participar

As empresas, entidades e institucións que teñen cabida neste clúster están relacionadas coa:
 • Investigación e innovación deportiva.
 • Formación e prestación de servizos deportivos.
 • Organización e xestión de eventos deportivos.
 • Xestión de instalacións deportivas.
 • Arquitectura e enxeñería relacionadas co ámbito deportivo.
 • Industria textil destinada á actividade deportiva.
 • Construción, instalación e mantemento de infraestruturas deportivas.
 • Deseño e comercialización de produtos deportivos.
 • Xestión e explotación do turismo deportivo.
 • Náutica e deportes acuáticos.
 • Eficiencia enerxética e aforro de enerxía.

Empresas que xa forman parte do Clúster