Carta do equipo directivo

Estimad@s colegas,

O ano 2020 foi un ano extraordinariamente negativo para o noso sector e para os profesionais que nel estamos. A COVID19 provocou consecuencias especialmente negativas nun sector no que o contacto, o grupo e o movemento son algunhas das súas características esenciais.

No 2021 parece que por fin se concretan os anunciados proxectos públicos para relanzar a economía. Destaca en especial a iniciativa Next Generation, que canalizará dende Europa a España 140.000.000.000 €. É unha iniciativa baseada en impulsar a economía do futuro e, sen dúbida, o noso sector está ben situado polas súas características intrínsecas. As grandes directrices que se están publicando, e que van marcando as bases polas que se rexerán, apuntan a que as agrupacións sectoriais terán grande relevancia neste proceso.

Debido a que somos un sector moi novo aínda non dispoñemos de ningunha agrupación para estar presentes e poñer os intereses e potencial do noso sector enriba da mesa.

A conta atrás xa empezou, recentemente saíu o anuncio público de “MANIFESTACIONES DE INTERÉS (MDI) que aspiran realizar proyectos dentro del Programa de Impulso de proyectos tractores y competitividad y sostenibilidad industrial”, no que se poden presentar proxectos dun mínimo de 40 millóns de euros. Os clústers empresariais son probablemente o mellor camiño para que o noso sector estea presente. Ver que un dos sectores que máis sufríu foi o noso, e comprobar que non estamos presentes nos plans que se están lanzando, foi o que nos leva a iniciar os pasos desta iniciativa urxente de creación e posta en marcha do CLÚSTER GALEGO DA INDUSTRIA DO DEPORTE E O BENESTAR”.

“INICIATIVA URXENTE PARA A POSTA EN MARCHA DUN CLÚSTER GALEGO DO DEPORTE E O BENESTAR”.

Propoñémonos un plan a 6 meses nos cales esperamos lograr:

  1. Presentar proposta á Xunta de Galicia para o recoñecemento do Clúster Galego da Industria Deporte e o Benestar.
  2. Dotar ao clúster dun equipo profesional, especialmente preparado para canalizar, informar e axudar aos membros do clúster e a todo o sector de cara a presentar proxectos aos fondos Next Generation.
  3. Lanzamento dun plan que sirva para unir a toda a industria do sector coa creación de grupos de traballo subsectoriais que axuden a defender e impulsar a súa parcela e demostren a amplitude, dimensión e impacto do noso sector se nos agrupamos: a industria do turismo deportivo, industria do equipamento deportivo, industria do textil deportivo, industria da alimentación deportiva, industria da arquitectura e enxeñaría para o deporte, industria do software deportivo, industria dos xestores de instalacións, industria náutica, industria dos eventos deportivos, a industria do mantemento e aforro enerxético….

Todos temos en común unhas necesidades e o clúster deberá ser unha canle para poñer voz nos foros nos que durante este ano e o seguinte se tomarán decisións que nos afectarán.

En canto estes pasos estean dados, para o cal estimamos un período de 6 meses, convocaranse eleccións para que un equipo directivo presente e lidere un plan a 3 anos.

 

Asinado:

Miguel Valín
Jim Graña
Pedro Iglesias
Jose Amado