Skip to main content

O Clúster Galego da Industria do Deporte vén de presentar o Observatorio Galego do Deporte, a través do cal se realizarán estudos e informes de relevancia para o sector, analizando datos que sexan de valor para as empresas que conforman a industria.

Como primeiro traballo do Observatorio hoxe achegamos un informe sobre a situación de Galicia no Anuario de Estatística Deportiva 2023.

DESCARGA