cluster industria deporte galego

Preinscrición

O CLÚSTER GALEGO DA INDUSTRIA DO DEPORTE E O BENESTAR terá inicialmente dous tipos de asociados que pagarán unha cuota de entrada que corresponderá á anualidade do 2021.

  • ASOCIADO HONORARIO: 2.500 €
  • ASOCIADO: 300 €

Todos os asociados terán acceso ao asesoramento e á información xerada polo clúster, amais os honorarios se comprometerán a formar parte das comisións que se creen  para a presentación dos proxectos que optan aos fondos.

Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar 

Oficina

Ⓒ 2021 - Todos los derechos reservados