Skip to main content

Sofía Toro, xerente do Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, e Gisela Garcia-Alvarez, xerente do Clúster da Saúde, reunironse co fin de avanzar en proxectos que beneficien a ambas industrias e ao conxunto da sociedade. Froito deste encontro estase a elaborar un convenio que asinarán ambas entidades.

Amais tamén acordouse comezar a traballar en diferentes áreas diferenciadas. Concretamente traballarase conxuntamente en

  • Proxectos europeos.
  • Grupos de traballo para identificación de oportunidades conxuntas
  • Colaboración para a organización de eventos conxuntos.